Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
188

VII K 801/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt VIIK 801/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie W. . w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Krzyżowski Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Stelmaszczuk w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Małgorzaty Andrzejkowicz po rozpoznaniu dnia 22.01.2016 r. sprawy P. P. ur. (...) w D. , syna W. i W. , PESEL (...) prawomocnie skazanego: 1 wyrokiem Sądu Rejonowego w Strzelcach K. . z dnia 17.03.2010 r. w spra
Czytaj więcej»

VII W 158/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Sygn. akt VII W 158/16 UZASADNIENIE Oskarżyciel publiczny zarzucił P. S. i M. S. , iż w dniu 30 stycznia 2015r. ok. godz. 22:00 w G. W. . przy ul. (...) (Bulwar (...) ) w miejscu publicznym spożywali alkohol w postaci piwa, to jest popełnienie wykroczenia z art. 43 ( 1) ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( dalej – (...) ). Sąd ustalił , co następuje: W dniu 30.01.2016 r. w godzinach wieczornych P. S. i M. S. znajdowali się na tarasie wid
Czytaj więcej»

VII W 158/16

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt VII W 158/16 RSOW – 141/A/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie W. ., VII Wydział Krany w składzie: Przewodniczący SSR Andrzej Krzyżowski Protokolant sekr. sąd. Magdalena Stelmaszczuk po rozpoznaniu w dniu 18.04., 30.05.2016 r. sprawy z oskarżenia publicznego przeciwko P. S. ( S. ) synowi Z. , G. z domu W. ur. (...) w G. W. . i przeciwko M. S. synowi J. , I. z domu K. ur. (...) w G. W. . obwinionych o to, że: w dniu 30 stycznia 2015r.
Czytaj więcej»

VII W 1035/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-03-07

trafność 100%

Sygn. akt VIIW 1035/17 UZASADNIENIE L. P. został obwiniony o to, że: I w dniu (...) roku w G. na ul. (...) umieścił klepsydrę „ P. S.” na drzwiach budynku, bez zgody zarządcy (...) z siedzibą w G. , tj. o wykroczenie z art. 63a §1 k.w., II w dniu (...) roku w G. ul. (...) zaśmiecił miejsce publiczne poprzez postawienie znicza na chodniku przed drzwiami wejściowymi do budynku, tj. o wykroczenie z art. 145 k.w. Sąd ustalił, co następuje: w dniu (...) r. obwiniony L. P. uczestniczył w spontanicznym
Czytaj więcej»

X C 66/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X C 66/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 26 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Miszczak Protokolant:Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. w G. W. sprawy z powództwa P. (...) we W. przeciwko J. Ł. - o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2 417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa proce
Czytaj więcej»

X C 105/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 105/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 25 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : stażystka Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2016 r. w G. W. . spraw: 1 z powództwa Ł. S. przeciwko U. (...) w W. o zapłatę 2 z powództwa M. S. przeciwko U. (...) w W. o zapłatę I w sprawie z powództwa Ł. S. : 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda 11 600 (jedenaście tysięcy
Czytaj więcej»

X C 106/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-04-01

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 106/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 1 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : stażystka Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2016 r. w G. W. . sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Usługowego (...) sp. z o.o. w L. przeciwko S. K. o zapłatę I umarza postępowanie o zapłatę 400 (czterysta) złotych, II zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2 225 (dwa tysiąc
Czytaj więcej»

X C 156/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X C 156/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. W. , dnia 27 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Miszczak Protokolant:Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2017 r. w G. W. sprawy z powództwa K. Z. przeciwko (...) S.A. w S. - o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powódki 21 700 (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset) złotych z ustawowymi odsetkami od 10 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015
Czytaj więcej»

X C 187/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2018-11-28

Data publikacji: 2019-02-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: X C 187/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Modzelewski Protokolant: sekr. sąd. Kamila Pilawka po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 r. w G. W. na rozprawie sprawy z powództwa Z. U. , E. U. przeciwko K. T. , A. T. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym orzeka: I uzgadnia z rzeczywistym stanem prawnym treść księgi wieczystej Sądu
Czytaj więcej»

X C 385/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-07-04

Data publikacji: 2016-08-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 385/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 4 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2016 r. w G. W. . sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w G. W. . przy ulicy (...) przeciwko Przedsiębiorstwu (...) sp. z o.o. w G. W. . o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda 13 094,79 (trzynaście tysięcy d
Czytaj więcej»