Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
187

IV P 257/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2015-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 257/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie W. . IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Przybylski Ławnicy: Wanda Czajkowska Wanda Grossy-Sikorska Protokolant: sekr. sądowy Dorota Okińczyc po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 r. w Gorzowie W. . na rozprawie sprawy z powództwa A. C. (1) M. G. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. W. . o zapłatę I Zasądza od pozwa
Czytaj więcej»

VII K 383/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Sygn. akt VII K 383/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Błażej Mikuła Protokolant: sekr. sąd. Anna Białczak w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.: Agnieszki Cywińskiej po rozpoznaniu na rozprawie w Gorzowie Wlkp. w dniu 30 września 2015 roku sprawy: K. C. , urodzonego w dniu (...) w G. W. ., syna M. i J. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 wyrokie
Czytaj więcej»

X C 1445/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-10-31

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X C 1445/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. W. , dnia 31 października 2017 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Miszczak Protokolant:sekr. sąd. Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. w G. W. na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) nieruchomości położonej przy ulicy (...) w G. W. przeciwko Gminie Z. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda 6 071,53 (sześć tysi
Czytaj więcej»

X C 1356/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-10-31

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X C 1356/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. W. , dnia 31 października 2017 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Miszczak Protokolant:sekr. sąd. Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. w G. W. na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) nieruchomości położonej przy ulicy (...) w G. przeciwko Gminie Z. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda 2 718,03 (dwa tysiące s
Czytaj więcej»

X C 1366/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-08-18

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X C 1366/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. W. , dnia 18 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Miszczak Protokolant:sekr. sąd. Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2017 r. w G. W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przeciwko Miastu G. - o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego I ustala wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wi
Czytaj więcej»

X C 1266/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X C 1266/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. W. , dnia 23 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Miszczak Protokolant:sekr. sąd. Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2017 r. w G. W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko J. D. o zapłatę I umarza postępowanie o zapłatę 2 321 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden) złotych, II oddala powództwo, III zasądza od powódki na r
Czytaj więcej»

X Ns 96/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-10-24

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X Ns 96/17 POSTANOWIENIE G. W. , dnia 24 października 2017 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: PrzewodniczącySSR A. M. Protokolant: sekr. sąd. Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. w G. W. na rozprawie sprawy z wniosku M. M. (1) przy udziale (...) S.A. w K. o ustanowienie służebności przesyłu POSTANAWIA : I oddalić wniosek, II zasądzić od wnioskodawcy na rzecz uczestnika 514 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. SSR A
Czytaj więcej»

X C 1346/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-06-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 1346/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2017 r. w G. W. sprawy z powództwa Z. O. przeciwko J. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powódki 5 200 (pięć tysięcy dwieście) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie: 1 od kwoty 2 600 zł od 6 października 2016 r. do dnia zapłaty,
Czytaj więcej»

X C 1846/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2018-01-09

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X C 1846/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. W. , dnia 9 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Miszczak Protokolant:sekr. sąd. Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2018 r. w G. W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko A. G. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda 752,01 (siedemset pięćdziesiąt dwa złotych 01/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 21 paź
Czytaj więcej»

X Ns 1406/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-07-01

Data publikacji: 2016-08-31

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X Ns 1406/15 POSTANOWIENIE G. , dnia 1 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny w następującym składzie: PrzewodniczącySSR Andrzej Miszczak ProtokolantMarta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2016 roku w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z wniosku P. N. przy udziale R. R. , J. R. , W. R. , J. G. (1) , W. G. - o ustanowienie drogi koniecznej POSTANAWIA : I oddalić wniosek, II zasądzić od wnioskodawczyni solidarnie na rzecz uczestników
Czytaj więcej»