Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
182

X C 1096/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 1096/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 31 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2017 r. w G. W. . sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko L. M. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda 1 835,93 (tysiąc osiemset trzydzieści pięć złotych 93/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 9 czerwca 2016 roku do dnia za
Czytaj więcej»

X C 1115/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 1115/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : stażystka Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2016 r. w G. W. . sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji w G. przeciwko T. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda 6 354,22 (sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 22/100), II zasądza
Czytaj więcej»

X C 1116/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-10-20

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X C 1116/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. W. , dnia 20 października 2017 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Miszczak Protokolant:sekr. sąd. Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 20 października 2017 r. w G. W. na rozprawie sprawy z powództwa Z. R. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanego 934 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. UZASADNIE
Czytaj więcej»

X C 1137/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2019-04-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: X C 1137/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Modzelewski Protokolant: sekr. sąd. Kamila Pilawka po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 r. w G. W. na rozprawie sprawy z powództwa Ł. P. przeciwko A. G. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym orzeka: I uzgadnia treść księgi wieczystej Sądu Rejonowego w G. W. nr (...) z rzeczywistym stan
Czytaj więcej»

X C 1186/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-06-03

Data publikacji: 2016-07-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 1186/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 3 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : stażystka Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2016 r. w G. W. . sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. (...) w G. W. . przeciwko L. K. i I. K. o zapłatę I zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda 7 285,38 (siedem tysięcy dwieście osiemd
Czytaj więcej»

X C 1445/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-10-31

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X C 1445/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. W. , dnia 31 października 2017 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Miszczak Protokolant:sekr. sąd. Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. w G. W. na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) nieruchomości położonej przy ulicy (...) w G. W. przeciwko Gminie Z. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda 6 071,53 (sześć tysi
Czytaj więcej»

X C 187/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2018-11-28

Data publikacji: 2019-02-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: X C 187/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Modzelewski Protokolant: sekr. sąd. Kamila Pilawka po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 r. w G. W. na rozprawie sprawy z powództwa Z. U. , E. U. przeciwko K. T. , A. T. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym orzeka: I uzgadnia z rzeczywistym stanem prawnym treść księgi wieczystej Sądu
Czytaj więcej»

IV P 16/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2018-08-22

Data publikacji: 2018-10-01

trafność 100%

IV P 16/18 UZASADNIENIE B. K. (1) wystąpiła przeciwko (...) Ośrodkowi (...) w M. z pozwem, w którym wniosła o zasądzenie kwoty 18.474,24 złote tytułem odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę. Powódka wskazała, iż pozwany oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę złożył po upływie trzydziestodniowego terminu od momentu dowiedzenia się o przyczynie rozwiązania umowy o pracę. Ponadto powódka wskazała, iż pozwany oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę nie złożył w formie pisemnej
Czytaj więcej»

IV P 30/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2021-07-08

Data publikacji: 2021-09-08

trafność 100%

Sygnatura akt IV P 30/21 UZASADNIENIE Powódki B. B. i G. B. wniosły o zasądzenie od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwot odpowiednio : 9.462 zł. oraz 9.465 zł. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1-07-2020r., tytułem odpraw za rozwiązanie przez pracodawcę umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. W uzasadnieniu swych pozwów powódki podniosły, że wskutek wniesionych odwołań od dokonanych powódkom wypowiedzeń, Sąd ostatecznie przyznał na ich rzecz
Czytaj więcej»

IV P 30/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2021-06-29

Data publikacji: 2021-09-08

trafność 100%

Sygnatura akt IV P 30/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2021 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Justyna Przybylak Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Sinior po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2021 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa G. B. , B. B. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę I oddala powództwo G. B. , II oddala powództwo
Czytaj więcej»