Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
174

IV P 198/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-10-16

Data publikacji: 2015-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 198/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie W. . IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Przybylski Ławnicy: Wanda Czajkowska Ewa Domagalska Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Sinior po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015 r. w Gorzowie W. . na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko Akademii Wychowania Fizycznego im. E. P. w P. o zapłatę I Oddala powództwo. II Zasądza o
Czytaj więcej»

IV P 250/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2019-03-21

Data publikacji: 2019-05-30

trafność 100%

IVP 250/18 UZASADNIENIE D. K. (1) wniósł o zasądzenie od (...) Sp. z o.o. w W. kwoty 2.200 zł. tytułem odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia w dniu 24-08-2018r. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że przyczyna rozwiązania umowy o pracę wskazana przez pracodawcę w pisemnym oświadczeniu – niestawienie się pracownika w pracy od dnia 19-08-2018r- była przyczyna nieprawdziwą, bowiem od tego dnia powód przebywał na zwolnieniu lekarskim i jego nieobecność
Czytaj więcej»

IV P 257/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2015-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 257/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie W. . IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Przybylski Ławnicy: Wanda Czajkowska Wanda Grossy-Sikorska Protokolant: sekr. sądowy Dorota Okińczyc po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 r. w Gorzowie W. . na rozprawie sprawy z powództwa A. C. (1) M. G. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. W. . o zapłatę I Zasądza od pozwa
Czytaj więcej»

IV P 344/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2015-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 344/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie W. . IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Przybylak Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Sinior po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. w Gorzowie W. . na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) w M. o zapłatę, wydanie świadectwa pracy, odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne I zasądza od pozwanej (...) spółk
Czytaj więcej»

IV P 329/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 329/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie W. . IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Przybylski Ławnicy: Wiesława Cwojdzińska Wanda Czajkowska Protokolant: sekr. sądowy Dorota Okińczyc po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. w Gorzowie W. . na rozprawie sprawy z powództwa B. W. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. o odszkodowanie I Zasądza od poz
Czytaj więcej»

IV P 386/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-04-04

Data publikacji: 2017-05-10

trafność 100%

Sygn. akt IV P 386/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 4 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Ławnicy : Antonina Biskupska Danuta Janina Uglik Protokolant : sekr. sąd. Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2017 r. w Gorzowie Wlkp. sprawy z powództwa starszego inspektora pracy S. P. z Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Z. , Oddzi
Czytaj więcej»

IV P 386/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-04-19

Data publikacji: 2017-05-10

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE Starszy inspektor pracy S. P. z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Z. Oddział w G. działając na rzecz P. R. (1) wniósł o ustalenie, że w okresie od 19 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. P. R. (1) zatrudniony był w (...) sp. z o.o. w G. w ramach stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że P. R. (1) wykonywał prace osobiście, na rzecz pozwanej spółki pod jej kierownictwem, w miejscu i czasie przez pozwaną spółkę wyznaczonym
Czytaj więcej»

IV P 389/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-08-23

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 389/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Przybylski Ławnicy: Antonina Biskupska, Wojciech Kozber Protokolant: sekr. sąd. Dorota Okińczyc Po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa W. R. przeciwko Miejski (...) w W. o przywrócenie do pracy I Zasądza od pozwanego Miejskiego
Czytaj więcej»

IV P 389/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-09-07

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Sygn. akt IV P 389/16 UZASADNIENIE Powód W. R. wniósł powództwo przeciwko Miejskiemu (...) w W. domagając się ustalenia, iż oświadczenie powoda z dnia 13 lipca 2016 roku zostało złożone pod wpływem podstępnie wywołanego błędu, a powód skutecznie uchylił się od jego skutków poprzez oświadczenie złożone pozwanemu w dniu 09 sierpnia 2016 roku, co w dalszej konsekwencji prowadzi do nieważności kolejnych czynności prawnych, w tym również odwołania powoda ze stanowiska Dyrektora Miejskiego (...) w W.
Czytaj więcej»

IV P 422/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest elementem stosunku pracy, który podlega regulacji z art. 23(1) kp
Sygnatura akt IV P 422/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Grażewska-Bicka Protokolant: sekr. sąd. Olga Zielińska Po rozpoznaniu w dniu 06 czerwca 2017r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa K. L. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w G. o zapłatę I oddala powództwo. II zasądza od powódki
Czytaj więcej»