Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
174

X Ns 365/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2015-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: X Ns 365/15 POSTANOWIENIE Dnia 4 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Modzelewski Protokolant: sekr. sądowy Kamila Pilawka po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 r. w G. W. . na rozprawie sprawy z wniosku P. N. z udziałem R. R. , J. R. (1) , W. R. o zasiedzenie służebności gruntowej postanawia: I wniosek oddalić, II zasądzić od wnioskodawczyni na rzecz uczestników solidarnie kwotę 257 zł tytułem zwrotu kosztów z
Czytaj więcej»

X Ns 1406/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-07-01

Data publikacji: 2016-08-31

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X Ns 1406/15 POSTANOWIENIE G. , dnia 1 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny w następującym składzie: PrzewodniczącySSR Andrzej Miszczak ProtokolantMarta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2016 roku w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z wniosku P. N. przy udziale R. R. , J. R. , W. R. , J. G. (1) , W. G. - o ustanowienie drogi koniecznej POSTANAWIA : I oddalić wniosek, II zasądzić od wnioskodawczyni solidarnie na rzecz uczestników
Czytaj więcej»

VII K 434/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-03-14

Data publikacji: 2017-09-28

trafność 100%

Sygn. akt VII K 434/16 UZASADNIENIE Sąd ustalił, co następuje: P. S. (1) , J. S. (1) i R. W. (1) prowadzili od 2005 r. działalność na zasadzie spółki cywilnej, przekształconą na mocy uchwały wspólników z 30.01.2008 r. w spółkę jawną, działającą od tej pory pod firmą S (...) S P . S. , J. S. , R. W. . Przedmiotem działalności spółki był głównie wyrób i sprzedaż odzieży. Organem reprezentującym spółkę byli wszyscy wspólnicy, przy czym do jej reprezentowania w sprawach zwykłego zarządu uprawniony b
Czytaj więcej»

VII K 522/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII K 522/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (zaoczny) Dnia 26 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Błażej Mikuła Protokolant: sekr. sąd. Anna Białczak w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.: --- po rozpoznaniu na rozprawie w Gorzowie Wlkp. w dniu 26 października 2015 roku sprawy: K. F. , urodzonego w dniu (...) w G. W. ., syna M. i G. oskarżonego o to, że: I w okresie od 02 do 03 lu
Czytaj więcej»

VII K 522/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-11-30

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII K 522/15 UZASADNIENIE W zakresie zarzutu I z a/o (i części wstępnej wyroku), Sąd na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. w zw. z art. 414 § 1 k.p.k. postępowanie karne przeciwko oskarżonemu K. F. umorzył wobec stwierdzenia, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone. Organ ścigania umorzył bowiem postępowanie przeciwko oskarżonemu o ten sam czyn postanowieniem z dnia 02.06.2015 r. jak to określił „w części”, zamiast – jeżeli uznał, że
Czytaj więcej»

VII W 565/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2015-11-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII W 565/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Błażej Mikuła Protokolant: sekr. sąd. Anna Białczak przy udziale oskarżyciela publicznego: --- po rozpoznaniu na rozprawie w Gorzowie Wlkp. w dniu 5 października 2015 roku sprawy: T. B. , urodzonego w dniu (...) w K. , syna K. i W. obwinionego o to, że: w okresie od 01 września 2014 r. do dnia 17 kwietnia 2015 roku T. B
Czytaj więcej»

VII W 1035/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-03-07

trafność 100%

Sygn. akt VIIW 1035/17 UZASADNIENIE L. P. został obwiniony o to, że: I w dniu (...) roku w G. na ul. (...) umieścił klepsydrę „ P. S.” na drzwiach budynku, bez zgody zarządcy (...) z siedzibą w G. , tj. o wykroczenie z art. 63a §1 k.w., II w dniu (...) roku w G. ul. (...) zaśmiecił miejsce publiczne poprzez postawienie znicza na chodniku przed drzwiami wejściowymi do budynku, tj. o wykroczenie z art. 145 k.w. Sąd ustalił, co następuje: w dniu (...) r. obwiniony L. P. uczestniczył w spontanicznym
Czytaj więcej»

X C 6/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-05-13

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 6/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : stażystka Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2016 r. w G. W. . sprawy z powództwa P. (...) we W. przeciwko A. D. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1 200 zł (tysiąc dwieście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. UZASADNIE
Czytaj więcej»

X C 106/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-04-01

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 106/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 1 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : stażystka Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2016 r. w G. W. . sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Usługowego (...) sp. z o.o. w L. przeciwko S. K. o zapłatę I umarza postępowanie o zapłatę 400 (czterysta) złotych, II zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2 225 (dwa tysiąc
Czytaj więcej»

X C 105/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 105/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 25 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : stażystka Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2016 r. w G. W. . spraw: 1 z powództwa Ł. S. przeciwko U. (...) w W. o zapłatę 2 z powództwa M. S. przeciwko U. (...) w W. o zapłatę I w sprawie z powództwa Ł. S. : 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda 11 600 (jedenaście tysięcy
Czytaj więcej»