Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
175

I C 1035/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-01-24

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1035/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 24 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : sekr. sąd. Aleksandra Nawrocka po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2017 r. w Gorzowie Wlkp. sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda 14 355,62 (czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 62/100) z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 1035/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-01-24

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE Powód – A. K. – wniósł o zasądzenie od pozwanego 28 000 zł z ustawowymi odsetkami od 8 000 zł od 18 marca 2015 r. do dnia zapłaty; od 20 000 zł od dnia wniesienia pozwu (29 października 2015 r.) do dnia zapłaty; zasądzenie zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że 5 lutego 2015 r. w G. sprawca ubezpieczony u pozwanego doprowadził do zderzenia z pojazdem kierowanym przez powód. Skutki w obszarze zdrowia, krzywda jakiej doznał w związku z tym zdarzeniem uzasadniają zasą
Czytaj więcej»

IV P 5/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2019-07-02

Data publikacji: 2019-07-16

trafność 100%

Sygnatura akt IV P 5/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Przybylak Ławnicy: M. M. , D. U. Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Sinior po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko Starostwu Powiatowemu w S. K. o przywrócenie do pracy I oddala powództwo, II zasądza od powódki M. P. n
Czytaj więcej»

IV P 5/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2019-07-12

Data publikacji: 2019-07-16

trafność 100%

IVP 5/19 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 2-01-2019r. M. P. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika wystąpiła przeciwko Starostwu Powiatowemu w S. K. o uznanie za bezskuteczne oświadczenia woli pozwanego z dnia 14 grudnia 2018r. o wypowiedzeniu umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w S. K. oraz przywrócenie jej do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy.W uzasadnieniu swego pozwu M. P. podniosła, przyczyny wypowiedzenia były nieprawdziwe i nie uzasadniały wypowi
Czytaj więcej»

IV P 16/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2018-07-13

Data publikacji: 2018-10-01

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 16/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Przybylski Ławnicy: Wojciech Kozber, Jerzy Morawiec Protokolant: sekr. sąd. Dorota Okińczyc Po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa B. K. przeciwko (...) Ośrodkowi (...) w M. o zapłatę I Zasądza od (...) Ośrodka (...) w M. na rzecz B. K
Czytaj więcej»

IV P 16/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2018-08-22

Data publikacji: 2018-10-01

trafność 100%

IV P 16/18 UZASADNIENIE B. K. (1) wystąpiła przeciwko (...) Ośrodkowi (...) w M. z pozwem, w którym wniosła o zasądzenie kwoty 18.474,24 złote tytułem odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę. Powódka wskazała, iż pozwany oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę złożył po upływie trzydziestodniowego terminu od momentu dowiedzenia się o przyczynie rozwiązania umowy o pracę. Ponadto powódka wskazała, iż pozwany oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę nie złożył w formie pisemnej
Czytaj więcej»

IV P 70/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-07-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: sprostowanie protokołu powypadkowego
Sygnatura akt IV P 70/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Grażewska-Bicka Protokolant: sekr. sąd. Olga Zielińska Po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 roku w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa A. R. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział W. o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego I oddala powództwo
Czytaj więcej»

IV P 90/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2019-02-25

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygnatura akt IV P 90/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Przybylak Ławnicy: W. C. , D. U. Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Sinior po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko Zespołowi Szkół nr (...) w G. o przywrócenie do pracy i odszkodowanie I oddala powództwo, II zasąd
Czytaj więcej»

IV P 107/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2017-07-19

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 107/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 27 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Przybylski Ławnicy: Grażyna Czajkowska, Małgorzata Mioduszewska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Okińczyc Po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa P. F. przeciwko Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...) we W. , R. O. prowadzącemu d
Czytaj więcej»

IV P 198/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-10-16

Data publikacji: 2015-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 198/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie W. . IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Przybylski Ławnicy: Wanda Czajkowska Ewa Domagalska Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Sinior po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015 r. w Gorzowie W. . na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko Akademii Wychowania Fizycznego im. E. P. w P. o zapłatę I Oddala powództwo. II Zasądza o
Czytaj więcej»