Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
179

X C 766/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2018-01-16

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X C 766/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. W. , dnia 16 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Miszczak Protokolant:sekr. sąd. Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2018 r. w G. W. na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko Skarbowi Państwa - Powiatowemu Inspektoratowi Weterynaryjnemu w G. , którego reprezentuje P. (...) w G. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rz
Czytaj więcej»

X C 785/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2017-06-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 785/16 POSTANOWIENIE dnia 4 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : Marta Andrzejewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 października 2016 r. w G. sprawy ze skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z 1 kwietnia 2016 roku w sprawie X C (...) z powództwa A. M. p rzeciwko (...) S.A. w P. , przy udziale interwenien
Czytaj więcej»

X C 786/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-12-30

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 786/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 30 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : Marta Andrzejewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 grudnia 2016 r. w G. W. sprawy z powództwa A. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powódki 11 076,75 (jedenaście tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 75/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 15 czerw
Czytaj więcej»

X C 788/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-06-13

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 788/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016 r. w G. W. . sprawy z powództwa J. M. przeciwko K. S. i M. N. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych na rzecz powoda 11 028 zł (jedenaście tysięcy dwadzieścia osiem) złotych z ustawowymi odsetkami od 11 września 2015 r. do 31 grudnia
Czytaj więcej»

X C 801/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-01-18

Data publikacji: 2016-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt X C 801/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 18 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : stażystka Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2016 r. w Gorzowie W. . sprawy z powództwa (...) S.A. w S. przeciwko P. N. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda 2 609,44 (dwa tysiące sześćset dziewięć złotych 44/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 8 kwietnia 201
Czytaj więcej»

X C 826/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-03-04

Data publikacji: 2019-12-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 826/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 4 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : stażystka Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2016 r. w G. W. . sprawy z powództwa D. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 4692,79 zł I umarza postępowanie o zapłatę 1 281,19 (tysiąc dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 19/100), II zasądza od pozwanego na rzecz powódki 2 262,68 (dwa
Czytaj więcej»

X C 845/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-04-01

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 845/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 1 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : stażystka Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2016 r. w G. W. . sprawy z powództwa J. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanego 3 081,81 (trzy tysiące osiemdziesiąt jeden złotych 81/100) tytułem zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

X C 896/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 896/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 27 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2017 r. w G. W. sprawy z powództwa Miasta G. p rzeciwko A. C. o zapłatę I umarza postępowanie o zapłatę 78,12 złotych, II zasądza od pozwanego na rzecz powoda 28 414,88 (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czternaście złotych 88/100) z ustawow
Czytaj więcej»

X C 956/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-07-21

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X C 956/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 21 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Miszczak Protokolant:Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2017 r. w G. W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko A. N. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE (...) S.A. w (...) wniósł o zasądzenie od A. N. 19 624,93 zł z ustawowymi odsetkami od 26 września 2015 do dnia zapłaty; za
Czytaj więcej»

X C 985/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-03-11

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 985/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : stażystka Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2016 r. w G. W. . sprawy z powództwa A. R. przeciwko R. R. (1) o zapłatę 60 000 złotych I oddala powództwo II nie obciąża powódki obowiązkiem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz pozwanego UZASADNIENIE Powódka – A. R. - wniosła
Czytaj więcej»