Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
182

IV U 229/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV U 229/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Przybylski Protokolant: sekr. sąd. Dorota Okińczyc Po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z odwołania M. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. z dnia 11 lipca 2016 r. znak: (...) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społeczn
Czytaj więcej»

X C 857/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-11-16

Data publikacji: 2015-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE P. (...) we (...) wniósł o zasądzenie od E. G. 63 587,86 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i zasądzenia zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że pozwana z (...) Bank S.A. zawarła w dniu 30 kwietnia 2008 r. umowę pożyczki. Pierwotny wierzyciel w dniu 1 kwietnia 2014 r. przelał na powoda wierzytelność wobec pozwanej z tytułu pożyczki w tym z tytułu należności głównej – 30 948,12 zł, skapitalizowane odsetki – 32 639,74 zł. W dniu 12 lute
Czytaj więcej»

X C 66/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X C 66/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 26 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Miszczak Protokolant:Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. w G. W. sprawy z powództwa P. (...) we W. przeciwko J. Ł. - o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2 417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa proce
Czytaj więcej»

I C 1326/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2021-05-24

Data publikacji: 2021-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Art.48 ust.3 Prawa Łowieckiego narusza konstytucyjną zasadę ochrony prawa własności poprzez automatyczną utratę prawa do odszkodowania przy braku zgody właściciela lub posiadacza gruntów rolnych i upraw na ograniczenie jego prawa własności lub posiadania. Taka konstrukcja prawna nie jest uzasadniona koniecznością ochrony innych dóbr (...)
Sygn. akt I C 1326/19 UZASADNIENIE Powód S. R. wniósł pozew przeciwko K. Ł. (1) „ W. ” w G. o zapłatę kwoty 60.958,22 zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazano, iż na plantacji marchwi należącej do powoda powstały szkody łowieckie. Całkowitemu zniszczeniu uległo 52,78% upraw. Nadleśniczy Nadleśnictwa K. określił ostatecznie szkodę na 19.854,58 zł. Kwotę tę wypłacono powodowi. Powód uznał wypłaconą kwotę za zaniżoną uzasadniając, że należy szkodę liczyć po cenach sprzedaż
Czytaj więcej»

IV P 5/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2019-07-02

Data publikacji: 2019-07-16

trafność 100%

Sygnatura akt IV P 5/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Przybylak Ławnicy: M. M. , D. U. Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Sinior po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko Starostwu Powiatowemu w S. K. o przywrócenie do pracy I oddala powództwo, II zasądza od powódki M. P. n
Czytaj więcej»

IV P 107/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2017-07-19

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 107/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 27 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Przybylski Ławnicy: Grażyna Czajkowska, Małgorzata Mioduszewska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Okińczyc Po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa P. F. przeciwko Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...) we W. , R. O. prowadzącemu d
Czytaj więcej»

IV P 250/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2019-03-12

Data publikacji: 2019-05-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie odszkodowania
Sygnatura akt IV P 250/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Przybylak Ławnicy: W. C. , D. U. Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Sinior po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) spółki z
Czytaj więcej»

IV P 250/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2019-03-21

Data publikacji: 2019-05-30

trafność 100%

IVP 250/18 UZASADNIENIE D. K. (1) wniósł o zasądzenie od (...) Sp. z o.o. w W. kwoty 2.200 zł. tytułem odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia w dniu 24-08-2018r. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że przyczyna rozwiązania umowy o pracę wskazana przez pracodawcę w pisemnym oświadczeniu – niestawienie się pracownika w pracy od dnia 19-08-2018r- była przyczyna nieprawdziwą, bowiem od tego dnia powód przebywał na zwolnieniu lekarskim i jego nieobecność
Czytaj więcej»

IV P 257/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2015-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 257/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie W. . IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Przybylski Ławnicy: Wanda Czajkowska Wanda Grossy-Sikorska Protokolant: sekr. sądowy Dorota Okińczyc po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 r. w Gorzowie W. . na rozprawie sprawy z powództwa A. C. (1) M. G. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. W. . o zapłatę I Zasądza od pozwa
Czytaj więcej»

IV P 329/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 329/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie W. . IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Przybylski Ławnicy: Wiesława Cwojdzińska Wanda Czajkowska Protokolant: sekr. sądowy Dorota Okińczyc po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. w Gorzowie W. . na rozprawie sprawy z powództwa B. W. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. o odszkodowanie I Zasądza od poz
Czytaj więcej»