Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
175

VII K 434/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-03-14

Data publikacji: 2017-09-28

trafność 100%

Sygn. akt VII K 434/16 UZASADNIENIE Sąd ustalił, co następuje: P. S. (1) , J. S. (1) i R. W. (1) prowadzili od 2005 r. działalność na zasadzie spółki cywilnej, przekształconą na mocy uchwały wspólników z 30.01.2008 r. w spółkę jawną, działającą od tej pory pod firmą S (...) S P . S. , J. S. , R. W. . Przedmiotem działalności spółki był głównie wyrób i sprzedaż odzieży. Organem reprezentującym spółkę byli wszyscy wspólnicy, przy czym do jej reprezentowania w sprawach zwykłego zarządu uprawniony b
Czytaj więcej»

VII K 522/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII K 522/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (zaoczny) Dnia 26 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Błażej Mikuła Protokolant: sekr. sąd. Anna Białczak w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.: --- po rozpoznaniu na rozprawie w Gorzowie Wlkp. w dniu 26 października 2015 roku sprawy: K. F. , urodzonego w dniu (...) w G. W. ., syna M. i G. oskarżonego o to, że: I w okresie od 02 do 03 lu
Czytaj więcej»

VII K 522/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-11-30

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII K 522/15 UZASADNIENIE W zakresie zarzutu I z a/o (i części wstępnej wyroku), Sąd na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. w zw. z art. 414 § 1 k.p.k. postępowanie karne przeciwko oskarżonemu K. F. umorzył wobec stwierdzenia, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone. Organ ścigania umorzył bowiem postępowanie przeciwko oskarżonemu o ten sam czyn postanowieniem z dnia 02.06.2015 r. jak to określił „w części”, zamiast – jeżeli uznał, że
Czytaj więcej»

VII K 658/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2019-04-04

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt VII K 658/18 PR 3 Ds. 241.2018 WYROK I.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w VII Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący: SSR Magdalena Kowalczyk Protokolant: sekr. sąd. Aleksandra Besińska w obecności prokuratora Dorota Kędra- Kosmowska po rozpoznaniu w 17.12.2018 roku, 18.02.2019 roku, 25.03.2019 roku sprawy 1 M. G. syna R. i I. z domu T. , urodzony (...) w G. 2 P. N. syna W. i A. z domu W. , urodzony (...) w G. oskarżonego
Czytaj więcej»

VII K 801/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt VIIK 801/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie W. . w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Krzyżowski Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Stelmaszczuk w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Małgorzaty Andrzejkowicz po rozpoznaniu dnia 22.01.2016 r. sprawy P. P. ur. (...) w D. , syna W. i W. , PESEL (...) prawomocnie skazanego: 1 wyrokiem Sądu Rejonowego w Strzelcach K. . z dnia 17.03.2010 r. w spra
Czytaj więcej»

VII W 158/16

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt VII W 158/16 RSOW – 141/A/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie W. ., VII Wydział Krany w składzie: Przewodniczący SSR Andrzej Krzyżowski Protokolant sekr. sąd. Magdalena Stelmaszczuk po rozpoznaniu w dniu 18.04., 30.05.2016 r. sprawy z oskarżenia publicznego przeciwko P. S. ( S. ) synowi Z. , G. z domu W. ur. (...) w G. W. . i przeciwko M. S. synowi J. , I. z domu K. ur. (...) w G. W. . obwinionych o to, że: w dniu 30 stycznia 2015r.
Czytaj więcej»

VII W 158/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Sygn. akt VII W 158/16 UZASADNIENIE Oskarżyciel publiczny zarzucił P. S. i M. S. , iż w dniu 30 stycznia 2015r. ok. godz. 22:00 w G. W. . przy ul. (...) (Bulwar (...) ) w miejscu publicznym spożywali alkohol w postaci piwa, to jest popełnienie wykroczenia z art. 43 ( 1) ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( dalej – (...) ). Sąd ustalił , co następuje: W dniu 30.01.2016 r. w godzinach wieczornych P. S. i M. S. znajdowali się na tarasie wid
Czytaj więcej»

VII W 1035/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-03-07

trafność 100%

Sygn. akt VIIW 1035/17 UZASADNIENIE L. P. został obwiniony o to, że: I w dniu (...) roku w G. na ul. (...) umieścił klepsydrę „ P. S.” na drzwiach budynku, bez zgody zarządcy (...) z siedzibą w G. , tj. o wykroczenie z art. 63a §1 k.w., II w dniu (...) roku w G. ul. (...) zaśmiecił miejsce publiczne poprzez postawienie znicza na chodniku przed drzwiami wejściowymi do budynku, tj. o wykroczenie z art. 145 k.w. Sąd ustalił, co następuje: w dniu (...) r. obwiniony L. P. uczestniczył w spontanicznym
Czytaj więcej»

X C 6/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-05-13

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 6/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : stażystka Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2016 r. w G. W. . sprawy z powództwa P. (...) we W. przeciwko A. D. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1 200 zł (tysiąc dwieście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. UZASADNIE
Czytaj więcej»

X C 66/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X C 66/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 26 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Miszczak Protokolant:Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. w G. W. sprawy z powództwa P. (...) we W. przeciwko J. Ł. - o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2 417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa proce
Czytaj więcej»