Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
173

X C 1356/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-10-31

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X C 1356/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. W. , dnia 31 października 2017 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Miszczak Protokolant:sekr. sąd. Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. w G. W. na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) nieruchomości położonej przy ulicy (...) w G. przeciwko Gminie Z. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda 2 718,03 (dwa tysiące s
Czytaj więcej»

X C 1846/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2018-01-09

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X C 1846/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. W. , dnia 9 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Miszczak Protokolant:sekr. sąd. Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2018 r. w G. W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko A. G. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda 752,01 (siedemset pięćdziesiąt dwa złotych 01/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 21 paź
Czytaj więcej»

X Ns 173/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-07-07

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X Ns 173/17 POSTANOWIENIE G. , dnia 7 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: PrzewodniczącySSR A. M. Protokolant: sekr. sąd. Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2017 r. w G. W. na rozprawie sprawy z wniosku Miasta G. przy udziale (...) S.A. w K. o ustanowienie służebności przesyłu POSTANAWIA : I oddalić wniosek, II nie obciążać wnioskodawcy obowiązkiem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. SSR Andrzej Miszczak UZASADNIENIE Wniosk
Czytaj więcej»

X Ns 96/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-10-24

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X Ns 96/17 POSTANOWIENIE G. W. , dnia 24 października 2017 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: PrzewodniczącySSR A. M. Protokolant: sekr. sąd. Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. w G. W. na rozprawie sprawy z wniosku M. M. (1) przy udziale (...) S.A. w K. o ustanowienie służebności przesyłu POSTANAWIA : I oddalić wniosek, II zasądzić od wnioskodawcy na rzecz uczestnika 514 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. SSR A
Czytaj więcej»

X Ns 365/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2015-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: X Ns 365/15 POSTANOWIENIE Dnia 4 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Modzelewski Protokolant: sekr. sądowy Kamila Pilawka po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 r. w G. W. . na rozprawie sprawy z wniosku P. N. z udziałem R. R. , J. R. (1) , W. R. o zasiedzenie służebności gruntowej postanawia: I wniosek oddalić, II zasądzić od wnioskodawczyni na rzecz uczestników solidarnie kwotę 257 zł tytułem zwrotu kosztów z
Czytaj więcej»

X Ns 1406/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-07-01

Data publikacji: 2016-08-31

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X Ns 1406/15 POSTANOWIENIE G. , dnia 1 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny w następującym składzie: PrzewodniczącySSR Andrzej Miszczak ProtokolantMarta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2016 roku w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z wniosku P. N. przy udziale R. R. , J. R. , W. R. , J. G. (1) , W. G. - o ustanowienie drogi koniecznej POSTANAWIA : I oddalić wniosek, II zasądzić od wnioskodawczyni solidarnie na rzecz uczestników
Czytaj więcej»

X C 857/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-11-16

Data publikacji: 2015-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE P. (...) we (...) wniósł o zasądzenie od E. G. 63 587,86 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i zasądzenia zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że pozwana z (...) Bank S.A. zawarła w dniu 30 kwietnia 2008 r. umowę pożyczki. Pierwotny wierzyciel w dniu 1 kwietnia 2014 r. przelał na powoda wierzytelność wobec pozwanej z tytułu pożyczki w tym z tytułu należności głównej – 30 948,12 zł, skapitalizowane odsetki – 32 639,74 zł. W dniu 12 lute
Czytaj więcej»

X C 856/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-08-11

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X C 856/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. W. , dnia 11 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Miszczak Protokolant:sekr. sąd. Kamila Pilawka po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2017 r. w G. W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna w W. przeciwko M. D. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda 518,93 (pięćset osiemnaście złotych 93/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 24 lut
Czytaj więcej»

X C 864/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-04-07

Data publikacji: 2017-06-22

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X C 864/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. W. , dnia 7 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Miszczak Protokolant:sekr. sąd. Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2017 r. w G. W. na rozprawie sprawy z powództwa J. S. (1) przeciwko J. S. (2) o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda 6 000 (sześć tysięcy) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 7 kwietnia 2017 r. do dnia za
Czytaj więcej»

X C 896/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 896/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 27 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2017 r. w G. W. sprawy z powództwa Miasta G. p rzeciwko A. C. o zapłatę I umarza postępowanie o zapłatę 78,12 złotych, II zasądza od pozwanego na rzecz powoda 28 414,88 (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czternaście złotych 88/100) z ustawow
Czytaj więcej»