Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
164

VII K 263/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-11-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII K 263/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Błażej Mikuła Protokolant: sekr. sąd. Anna Białczak w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.: Agnieszki Cywińskiej po rozpoznaniu na rozprawie w Gorzowie Wlkp. w dniu 02.09.2015 r. i 30.09.2015 r. sprawy: E. B. , urodzonego w dniu (...) w G. W. ., syna H. i F. oskarżonego o to, że: w okresie od sierpn
Czytaj więcej»

VII K 343/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII K 343/15 UZASADNIENIE Sąd ustalił, co następuje. A. L. w okresie od 4 października 2014 r. do 19 kwietnia 2015 r. w G. W. . uporczywie nękał B. L. w ten sposób, że wielokrotnie dzwonił i wysyłał wiadomości tekstowe SMS o różnych porach dnia i nocy, nachodził ją w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy, obserwował, groził jej, naruszał jej nietykalność cielesną (w sytuacjach wskazanych niżej) wzbudzając przy tym u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia. Dowód:
Czytaj więcej»

VII K 383/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Sygn. akt VII K 383/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Błażej Mikuła Protokolant: sekr. sąd. Anna Białczak w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.: Agnieszki Cywińskiej po rozpoznaniu na rozprawie w Gorzowie Wlkp. w dniu 30 września 2015 roku sprawy: K. C. , urodzonego w dniu (...) w G. W. ., syna M. i J. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 wyrokie
Czytaj więcej»

VII K 392/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII K 392/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (zaoczny) Dnia 30 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Błażej Mikuła Protokolant: sekr. sąd. Anna Białczak w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.: --- po rozpoznaniu na rozprawie w Gorzowie Wlkp. w dniu 30.09.2015 r. sprawy: T. S. , urodzonego w dniu (...) w D. , syna M. i M. oskarżonego o to, że: w okresie od (...) do (...) w G. W. . działają
Czytaj więcej»

VII K 392/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-11-16

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII K 392/15 UZASADNIENIE Sąd ustalił, co następuje. T. S. jako prezes i jedyny udziałowiec firmy (...) Sp. z o.o. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, w okresie od (...) do (...) w G. W. ., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził M. D. (uprzednio J. ) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez zawarcie z nią dwóch umów o wykonanie m.in. zestawu mebli kuchennych, zestawu sprzętu do zabudowy na zamówienie i po wprowadzeniu ją w
Czytaj więcej»

VII K 434/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-03-14

Data publikacji: 2017-09-28

trafność 100%

Sygn. akt VII K 434/16 UZASADNIENIE Sąd ustalił, co następuje: P. S. (1) , J. S. (1) i R. W. (1) prowadzili od 2005 r. działalność na zasadzie spółki cywilnej, przekształconą na mocy uchwały wspólników z 30.01.2008 r. w spółkę jawną, działającą od tej pory pod firmą S (...) S P . S. , J. S. , R. W. . Przedmiotem działalności spółki był głównie wyrób i sprzedaż odzieży. Organem reprezentującym spółkę byli wszyscy wspólnicy, przy czym do jej reprezentowania w sprawach zwykłego zarządu uprawniony b
Czytaj więcej»

VII K 403/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-10-19

Data publikacji: 2015-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII K 403/15 UZASADNIENIE R. B. został skazany prawomocnymi wyrokami: 1 wyrokiem Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział VII Karny w Pyrzycach z dnia 12.05.2011 r. w sprawie o sygn. akt VII K 222/11 za ciąg przestępstw z art. 178a § 1 k.k. z dnia 10.05.2011 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat, 4 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym oraz na karę grzywny w wysokości 30
Czytaj więcej»

VII K 522/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII K 522/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (zaoczny) Dnia 26 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Błażej Mikuła Protokolant: sekr. sąd. Anna Białczak w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.: --- po rozpoznaniu na rozprawie w Gorzowie Wlkp. w dniu 26 października 2015 roku sprawy: K. F. , urodzonego w dniu (...) w G. W. ., syna M. i G. oskarżonego o to, że: I w okresie od 02 do 03 lu
Czytaj więcej»

VII K 801/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt VIIK 801/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie W. . w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Krzyżowski Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Stelmaszczuk w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Małgorzaty Andrzejkowicz po rozpoznaniu dnia 22.01.2016 r. sprawy P. P. ur. (...) w D. , syna W. i W. , PESEL (...) prawomocnie skazanego: 1 wyrokiem Sądu Rejonowego w Strzelcach K. . z dnia 17.03.2010 r. w spra
Czytaj więcej»

VII W 158/16

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt VII W 158/16 RSOW – 141/A/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie W. ., VII Wydział Krany w składzie: Przewodniczący SSR Andrzej Krzyżowski Protokolant sekr. sąd. Magdalena Stelmaszczuk po rozpoznaniu w dniu 18.04., 30.05.2016 r. sprawy z oskarżenia publicznego przeciwko P. S. ( S. ) synowi Z. , G. z domu W. ur. (...) w G. W. . i przeciwko M. S. synowi J. , I. z domu K. ur. (...) w G. W. . obwinionych o to, że: w dniu 30 stycznia 2015r.
Czytaj więcej»