Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
179

VII K 801/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt VIIK 801/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie W. . w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Krzyżowski Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Stelmaszczuk w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Małgorzaty Andrzejkowicz po rozpoznaniu dnia 22.01.2016 r. sprawy P. P. ur. (...) w D. , syna W. i W. , PESEL (...) prawomocnie skazanego: 1 wyrokiem Sądu Rejonowego w Strzelcach K. . z dnia 17.03.2010 r. w spra
Czytaj więcej»

VII W 158/16

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt VII W 158/16 RSOW – 141/A/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie W. ., VII Wydział Krany w składzie: Przewodniczący SSR Andrzej Krzyżowski Protokolant sekr. sąd. Magdalena Stelmaszczuk po rozpoznaniu w dniu 18.04., 30.05.2016 r. sprawy z oskarżenia publicznego przeciwko P. S. ( S. ) synowi Z. , G. z domu W. ur. (...) w G. W. . i przeciwko M. S. synowi J. , I. z domu K. ur. (...) w G. W. . obwinionych o to, że: w dniu 30 stycznia 2015r.
Czytaj więcej»

VII W 158/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Sygn. akt VII W 158/16 UZASADNIENIE Oskarżyciel publiczny zarzucił P. S. i M. S. , iż w dniu 30 stycznia 2015r. ok. godz. 22:00 w G. W. . przy ul. (...) (Bulwar (...) ) w miejscu publicznym spożywali alkohol w postaci piwa, to jest popełnienie wykroczenia z art. 43 ( 1) ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( dalej – (...) ). Sąd ustalił , co następuje: W dniu 30.01.2016 r. w godzinach wieczornych P. S. i M. S. znajdowali się na tarasie wid
Czytaj więcej»

VII W 565/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2015-11-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII W 565/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Błażej Mikuła Protokolant: sekr. sąd. Anna Białczak przy udziale oskarżyciela publicznego: --- po rozpoznaniu na rozprawie w Gorzowie Wlkp. w dniu 5 października 2015 roku sprawy: T. B. , urodzonego w dniu (...) w K. , syna K. i W. obwinionego o to, że: w okresie od 01 września 2014 r. do dnia 17 kwietnia 2015 roku T. B
Czytaj więcej»

VII W 1035/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-03-07

trafność 100%

Sygn. akt VIIW 1035/17 UZASADNIENIE L. P. został obwiniony o to, że: I w dniu (...) roku w G. na ul. (...) umieścił klepsydrę „ P. S.” na drzwiach budynku, bez zgody zarządcy (...) z siedzibą w G. , tj. o wykroczenie z art. 63a §1 k.w., II w dniu (...) roku w G. ul. (...) zaśmiecił miejsce publiczne poprzez postawienie znicza na chodniku przed drzwiami wejściowymi do budynku, tj. o wykroczenie z art. 145 k.w. Sąd ustalił, co następuje: w dniu (...) r. obwiniony L. P. uczestniczył w spontanicznym
Czytaj więcej»

X C 6/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-05-13

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 6/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : stażystka Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2016 r. w G. W. . sprawy z powództwa P. (...) we W. przeciwko A. D. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1 200 zł (tysiąc dwieście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. UZASADNIE
Czytaj więcej»

X C 66/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt X C 66/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 26 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Andrzej Miszczak Protokolant:Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. w G. W. sprawy z powództwa P. (...) we W. przeciwko J. Ł. - o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2 417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa proce
Czytaj więcej»

X C 105/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 105/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 25 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : stażystka Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2016 r. w G. W. . spraw: 1 z powództwa Ł. S. przeciwko U. (...) w W. o zapłatę 2 z powództwa M. S. przeciwko U. (...) w W. o zapłatę I w sprawie z powództwa Ł. S. : 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda 11 600 (jedenaście tysięcy
Czytaj więcej»

X C 106/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-04-01

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 106/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 1 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : stażystka Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2016 r. w G. W. . sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Usługowego (...) sp. z o.o. w L. przeciwko S. K. o zapłatę I umarza postępowanie o zapłatę 400 (czterysta) złotych, II zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2 225 (dwa tysiąc
Czytaj więcej»

X C 146/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-06-17

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X C 146/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 17 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w G. W. . X Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Andrzej Miszczak Protokolant : Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 r. w G. W. . sprawy z powództwa A. O. przeciwko R. N. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powódki 2 694,46 (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 46/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 19 lutego 2016 roku do dn
Czytaj więcej»