Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X C 1096/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim z 2017-03-31

X C 1846/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 9 stycznia 2018

Data publikacji: 28 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 93%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, umowa pożyczki, pożyczkodawca, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, rata, dobry obyczaj, prawo wekslowe, wystawca, remitent, wzorzec, wypowiedzenie umowy, niedozwolone postanowienie umowne, klauzula umowna, rażące naruszenie interesów konsumentów, posiadacz weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, klauzule abuzywne, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, umowa pożyczki, pożyczkodawca, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, rata, dobry obyczaj, prawo wekslowe, pożyczkobiorca, wystawca, pakiet, remitent, wzorzec, wypowiedzenie umowy, niedozwolone postanowienie umowne, opóźnienie, klauzula umowna, płatność, rażące naruszenie interesów konsumentów, posiadacz weksla
Zobacz»

XVI C 1852/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2017

Data publikacji: 6 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

konsument, stosunek podstawowy, umowa pożyczki, prawo wekslowe, pożyczkodawca, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, postanowienie umowne, dobry obyczaj, klauzula umowna, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, klauzule abuzywne, weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • konsument, stosunek podstawowy, umowa pożyczki, prawo wekslowe, strona powodowa, pożyczkodawca, prowizja, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, kwota główna pożyczki, postanowienie umowne, oprocentowanie pożyczki, kwota do spłaty, dodatkowy zysk, dobry obyczaj, wysokość odsetek ustawowych, dwukrotność odsetek, klauzula umowna, odsetka, postanowienie umowy
Zobacz»

I1 C 1507/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 23 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

prawo wekslowe, stosunek podstawowy, konsument, umowa pożyczki, weksel in blanco, pozwany, deklaracja wekslowa, postanowienie umowne, zobowiązanie wekslowe, dobry obyczaj, wypełnienie weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, klauzule abuzywne, weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, stosunek podstawowy, konsument, umowa pożyczki, weksel in blanco, komentarz do prawa wekslowego, chwilą wystawienia, pozwany, deklaracja wekslowa, całkowita kwota, weksel niezupełny, postanowienie umowne, wadliwość stosunku, strona powodowa, abstrakcyjność weksla, zobowiązanie wekslowe, dobry obyczaj, kwota pożyczki, koszt pożyczki, wypełnienie weksli
Zobacz»

XVI C 3352/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 11 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

konsument, stosunek podstawowy, umowa pożyczki, pożyczkodawca, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, rata, dobry obyczaj, postanowienie umowne, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • konsument, stosunek podstawowy, umowa pożyczki, pożyczkodawca, prawo wekslowe, pożyczkobiorca, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, kwota pożyczki, całkowita kwota, rata, dobry obyczaj, postanowienie umowne, pozwany, rata pożyczki, odsetki umowne, nieuczciwy warunek, wystawienie weksla, badanie stosunku podstawowego, postanowienie umowy
Zobacz»

II Ca 132/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 17 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

prawo wekslowe, umowa pożyczki, dobry obyczaj, zobowiązanie wekslowe, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, interes konsumentów, pozwany, klauzula, koszt ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, umowa pożyczki, dobry obyczaj, opłata przygotowawcza, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, postanowienie umowy pożyczki, interes konsumentów, pozwany, klauzula, dokument wekslowy, rzecznik interesu publicznego, odbiorca weksla, koszt ubezpieczenia, strona powodowa, wynagrodzenie umowne, udzielona pożyczka, udzielenie pożyczki
Zobacz»

I C 336/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 17 maja 2017

Data publikacji: 5 września 2017

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

pożyczkodawca, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, koszt ubezpieczenia, umowa pożyczki, weksel in blanco, konsument, stosunek podstawowy, zapłata zaległych rat, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • pożyczkodawca, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, koszt ubezpieczenia, umowa pożyczki, weksel in blanco, pożyczkobiorca, konsument, stosunek podstawowy, całkowita kwota, strona powodowa, odsetka umowna za opóźnienie, weksel własny, opłata przygotowawcza, dzień płatności, zapłata zaległych rat, pozwany, opłata windykacyjna, wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy pożyczki
Zobacz»

I C 49/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 9 marca 2018

Data publikacji: 12 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

weksel in blanco, pożyczkodawca, wypełnienie weksli, konsument, umowa pożyczki, zobowiązanie wekslowe, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, koszt windykacji, klauzula umowna, wystawca, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, pożyczkodawca, wypełnienie weksli, konsument, umowa pożyczki, zobowiązanie wekslowe, stosunek podstawowy, kredytodawca, umowa o kredyt konsumencki, prawo wekslowe, koszt windykacji, niedozwolona klauzula umowna, klauzula umowna, ubezpieczenie na życie, pożyczkobiorca, umowa ubezpieczenia, strona stosunku podstawowego, narodowy bank polski, wystawca, postanowienie umowne
Zobacz»

I Ca 116/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 8 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

umowa pożyczki, stosunek podstawowy, deklaracja wekslowa, konsument, pozwany, prawo wekslowe, pożyczkodawca, dobry obyczaj, weksel in blanco, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne, weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, stosunek podstawowy, deklaracja wekslowa, konsument, pozwany, prawo wekslowe, całkowita kwota, pożyczkodawca, wystawiony weksel, dobry obyczaj, weksel in blanco, weksel gwarancyjny, pozew deklaracji wekslowej, uzupełnienie weksla, prawo i obowiązek, dochodzone roszczenie wekslowe, zarzut przeciwko nakazowi zapłaty, wystawienie weksla, wniesienie zarzutów, zobowiązanie
Zobacz»

IX Ca 1252/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 24 września 2018

Data publikacji: 7 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, prawo wekslowe, weksel in blanco, pożyczkodawca, umowa pożyczki, konsument, zobowiązanie wekslowe, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, prawo wekslowe, weksel in blanco, pożyczkodawca, abstrakcyjność weksla, wynagrodzenie umowne, umowa pożyczki, konsument, pierwszy wierzyciel, badanie stosunku podstawowego, udzielenie pożyczki, weksel niezupełny, składka ubezpieczeniowa, zobowiązanie wekslowe, wola dłużnika, wypowiedzenie umowy pożyczki, opłata przygotowawcza, roszczenie z weksli, pozwany, chwilą wystawienia
Zobacz»

I C 920/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 3 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

weksel in blanco, konsument, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, pożyczkodawca, umowa pożyczki, stosunek podstawowy, klauzula, zobowiązanie wekslowe, suma wekslowa, wystawca, deklaracja wekslowa, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, konsument, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, pożyczkodawca, umowa pożyczki, stosunek podstawowy, umowa o kredyt konsumencki, klauzula, nieuczciwy warunek w umowach, zobowiązanie wekslowe, strona stosunku podstawowego, niedozwolone klauzule, oprocentowanie, suma wekslowa, wystawca, weksel własny, deklaracja wekslowa, odsetka, wystawca weksla
Zobacz»

III Ca 243/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

prawo wekslowe, konsument, umowa pożyczki, rata, wypełnienie weksli, odsetka, pozwany, zobowiązanie wekslowe, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, klauzule abuzywne, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, konsument, umowa pożyczki, pakiet, odsetka ustawowa za opóźnienie, rata, główne świadczenie strony, wypełnienie weksli, odsetka, opłata przygotowawcza, pozwany, postanowienie umowy, koszt kredytów, chwilą wypełnienia, koszt pożyczki, zobowiązanie wekslowe, wypowiedzenie umowy pożyczki, sprawa z sądów, deklaracja wekslowa, wycofanie sprawy
Zobacz»

VIII C 1619/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 18 stycznia 2018

Data publikacji: 22 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

zobowiązanie wekslowe, stosunek podstawowy, weksel in blanco, umowa pożyczki, prawo wekslowe, konsument, pozwany, zapłata, wypełnienie weksli, odsetka maksymalna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • zobowiązanie wekslowe, stosunek podstawowy, prowizja, weksel in blanco, weksel własny, umowa pożyczki, prawo wekslowe, pożyczkobiorca, postępowanie nakazowe, dwukrotność odsetek, nakaz zapłaty, konsument, pozwany, zapłata, wypełnienie weksli, odsetka maksymalna, obsługa pożyczki, kserokopia, udzielona pożyczka, zadłużenie z umowy pożyczki
Zobacz»

X C 5043/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2018

Data publikacji: 21 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, prawo wekslowe, umowa pożyczki, weksel in blanco, konsument, pożyczkodawca, deklaracja wekslowa, rata, wystawca, zobowiązanie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, prawo wekslowe, umowa pożyczki, weksel in blanco, całkowity koszt pożyczki, konsument, wynagrodzenie prowizyjne, umowa pożyczki z dniem, pożyczkodawca, deklaracja wekslowa, pożyczkobiorca, rata, wystawca, pierwszy wierzyciel, zobowiązanie wekslowe, kolejny termin płatności, wadliwość stosunku, zabezpieczenie zobowiązania ze stosunku, postanowienie umowy, komentarz do prawa wekslowego
Zobacz»

X C 1617/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 września 2018

Data publikacji: 10 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, umowa pożyczki, prawo wekslowe, rata, weksel in blanco, konsument, pożyczkodawca, deklaracja wekslowa, wystawca, zobowiązanie wekslowe, wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, umowa pożyczki, prawo wekslowe, rata, weksel in blanco, całkowity koszt pożyczki, konsument, pożyczkobiorca, wynagrodzenie prowizyjne, umowa pożyczki z dniem, pożyczkodawca, deklaracja wekslowa, na raty, wystawca, pierwszy wierzyciel, zobowiązanie wekslowe, wierzyciel, pozwany, zasądzone świadczenie, kolejny termin płatności
Zobacz»

X C 950/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2018

Data publikacji: 21 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, prawo wekslowe, umowa pożyczki, rata, weksel in blanco, konsument, pożyczkodawca, deklaracja wekslowa, wystawca, zobowiązanie wekslowe, wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, prawo wekslowe, umowa pożyczki, rata, weksel in blanco, całkowity koszt pożyczki, wynagrodzenie prowizyjne, konsument, pożyczkobiorca, pożyczkodawca, deklaracja wekslowa, na raty, wystawca, pierwszy wierzyciel, zobowiązanie wekslowe, całkowita kwota, dwukrotność odsetek, wierzyciel, pozwany, zasądzone świadczenie
Zobacz»

I Ca 5/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 30 stycznia 2019

Data publikacji: 27 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

umowa pożyczki, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, weksel in blanco, wystawca, zobowiązanie wekslowe, remitent, wypełnienie weksli, pozwany, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, weksel in blanco, wystawca, weksel zupełny, zduńskie wola, weksel własny, zobowiązanie wekslowe, remitent, wypełnienie weksli, roszczenie wekslowe, pozwany, wykup weksli, rata, wypowiedzenie, wystawca weksla, treść weksla, porozumienie, dłużnik wekslowy
Zobacz»

X C 1055/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 8 sierpnia 2018

Data publikacji: 21 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

prawo wekslowe, umowa pożyczki, stosunek podstawowy, koszt ubezpieczenia, weksel in blanco, konsument, pożyczkodawca, wypełnienie weksli, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, umowa pożyczki, stosunek podstawowy, całkowity koszt pożyczki, koszt ubezpieczenia, weksel in blanco, opłata przygotowawcza, konsument, wynagrodzenie umowne, umowa pożyczki z dniem, całkowita kwota, karta klienta, udzielenie pożyczki, pożyczkodawca, postanowienie umowy, kwota udzielonej pożyczki, wypełnienie weksli, pozwany, pożyczkobiorca, wadliwość stosunku
Zobacz»

IX Ca 152/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 9 maja 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, prawo wekslowe, umowa pożyczki, konsument, koszt ubezpieczenia, weksel in blanco, pozwany, zobowiązanie wekslowe, klauzula, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, prawo wekslowe, opłata przygotowawcza, ubezpieczenie pożyczki, umowa pożyczki, abstrakcyjność weksla, konsument, koszt ubezpieczenia, weksel in blanco, pierwszy wierzyciel, badanie stosunku podstawowego, postanowienie umowy, weksel niezupełny, grzybek, pozwany, zobowiązanie wekslowe, wola dłużnika, klauzula, dobry obyczaj, chwilą wystawienia
Zobacz»

I C 2135/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 stycznia 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

prawo wekslowe, umowa pożyczki, pożyczkodawca, stosunek podstawowy, zobowiązanie wekslowe, remitent, pozwany, wypełnienie weksli, weksel in blanco, wystawca, suma wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, indos, umowa pożyczki, pożyczkodawca, stosunek podstawowy, zobowiązanie wekslowe, remitent, pozwany, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty, nabycie weksla, dłużnik wekslowy, weksel in blanco, spłata pożyczki, indosatariusz, hipoteka, indosant, wystawca, prolongata, suma wekslowa
Zobacz»

I C 3593/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 21 maja 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo wekslowe, pożyczka, stosunek podstawowy, pożyczkodawca, rata, weksel in blanco, umowa, konsument, koszt ubezpieczenia, koszt windykacji, remitent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, pożyczka, stosunek podstawowy, pożyczkodawca, rata, badanie stosunku podstawowego, weksel in blanco, umowa, całkowita kwota, konsument, kalendarz spłat, koszt ubezpieczenia, komentarz do prawa wekslowego, wynagrodzenie umowne, koszt windykacji, kwota pożyczki, remitent, pożyczkobiorca, tabela, opłata przygotowawcza
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Bohdziewicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Miszczak
Data wytworzenia informacji: