Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X C 857/15 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim z 2015-11-16

I ACa 534/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 26 listopada 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, bank, umorzenie egzekucji, umowa cesji, umowa przelewu, numer umowy, pozwany, cedent, umowa kredytów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, bank, umorzenie egzekucji, umowa cesji, przeniesienie wierzytelności, płyta, baza danych, wniosek o umorzenie egzekucji, umowa przelewu, numer umowy, pozwany, cedent, umowa kredytów, skuteczny przelew, dłużnik, zawiadomienie o przelewie, zbywca, umowa kredytu gotówkowego, wyciąg, zgodność z oryginałem
Zobacz»

VIII Ga 491/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 lutego 2017

Data publikacji: 20 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa cesji, bank, umowa kredytów, przedawnienie, wierzyciel, pozwany, przelew wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • poprzedni wierzyciel, umowa cesji, bank, umowa kredytów, przedawnienie, spóźnione twierdzenie i dowód, wierzyciel, cesja wierzytelności, pozwany, wyciąg z wykazu wierzytelności, umowa o przelew, przelew wierzytelności, legitymacja, bankowy tytuł egzekucyjny, pozew, zawiadomienie o cesji, przeniesienie portfeli, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zwłoka w rozpoznaniu sprawy, pożyczka
Zobacz»

I C 988/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 21 grudnia 2015

Data publikacji: 2 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kredyt, wierzytelność, umowa kredytowa, odsetka, umowa przelewu, bank, umorzenie egzekucji, należność główna, pozwany, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • kredyt, wierzytelność, umowa kredytowa, odsetka, umowa przelewu, bank, wypowiedzenie, umorzenie egzekucji, harmonogram spłaty kredytu, należność główna, aneks, pozwany, zapłata zaległości, wniosek o umorzenie egzekucji, przedmiotowa wierzytelność, sprzedaż wierzytelności, umowa kredytu gotówkowego, sprzedane wierzytelności, kapitał, cesja
Zobacz»

I ACa 219/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 maja 2017

Data publikacji: 12 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

bank, umowa kredytów, załącznik, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, cesja, umowa przelewu, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • bank, umowa kredytów, załącznik, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, cesja, umowa przelewu, prawo własności pojazdu, wyciąg, legitymacja procesowa czynna, nadwozie, przelew wierzytelności, fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa przewłaszczenia, zakres legitymacji, klauzula wykonalności, nabycie wierzytelności, zabezpieczenie, przewłaszczenie pojazdu
Zobacz»

I C 2285/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 23 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

przedawnienie, umowa kredytów, przelew wierzytelności, cedent, umowa kredytowa, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, kredytobiorca, wyrok zaoczny, fundusz sekurytyzacyjny, umowa kredytów, fundusz inwestycyjny, kredyt gotówkowy, klauzula wykonalności, przelew wierzytelności, adres, wyciąg, cedent, umowa kredytowa, poprzedni wierzyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, cesja wierzytelności, bank, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji, wypowiedzenie
Zobacz»

III Ca 1238/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 31 marca 2014

Data publikacji: 8 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa cesji, przelew wierzytelności, bank, załącznik, kredyt, cedent, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, przelew wierzytelności, nabycie wierzytelności, zasada określona w umowie, bank, zamknięcie transakcji, umowa wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, załącznik, przedmiotowa wierzytelność, nabycie na zasadzie, kredyt na nabycie, data zamknięcia, cesjonariusz, kredyt, cedent, księga rachunkowa powoda, podwójny skutek, księga rachunkowa banku, umowa przelewu
Zobacz»

I ACa 544/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 24 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

wierzytelność, bank, umowa cesji, umowa kredytów, umowa przelewu, pozwany, cedent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bank, list dłużników, umowa cesji, umowa kredytu odnawialnego, wyciąg z listy, czynność bankowa, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytów, prawo bankowe, umowa przelewu, pozwany, cedent, rachunek oszczędnościowo, wypowiedzenie, płyta, wyrok zaoczny, umowa cesji wierzytelności, kredyt odnawialny w rachunku, wymagalne zadłużenie
Zobacz»

II Ca 256/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 23 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa przelewu, kredyt, odsetki umowne, pozwany, należność główna, bank, pierwotny wierzyciel, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa przelewu, postępowanie egzekucyjne, kredyt, umowa przelewu wierzytelności, stopa procentowa, odsetki umowne, fundusz inwestycyjny, należność uboczna, pozwany, wierzytelność wynikająca z umowy, należność główna, bank, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, dzień sporządzenia, legitymacja czynna, klauzula wykonalności, cesja
Zobacz»

VIII GC 189/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 października 2017

Data publikacji: 24 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

bank, umowa przelewu, umowa kredytów, przelew wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, cedent, pozwany, umowa cesji, załącznik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • bank, umowa przelewu, umowa kredytów, przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, ewentualna wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, karencja, legitymacja procesowa, cedent, rozwiązanie umowy kredytu, prawo bankowe, pozwany, spłata kredytów, umowa cesji, wierzytelność banku, księga rachunkowa banku, dyspozycja kredytobiorcy, przedmiot cesji, załącznik
Zobacz»

VIII Ga 353/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa przelewu, przelew wierzytelności, kredyt, bank, cedent, umowa cesji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu, przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, kredyt, bank, cedent, umowa cesji, pozwany, umowa o kredyt obrotowy, dłużnik wierzytelności, potrącenie, zawarcie umowy przelewu, cesja wierzytelności, oryginał dokumentów, zgodność z oryginałem, bank spółdzielczy, oryginał umowy, cesjonariusz, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niezbędna infrastruktura
Zobacz»

II Ca 1622/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2016

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, bank, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzyciel, umowa przelewu, umowa cesji, załącznik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • poprzedni wierzyciel, przelew wierzytelności, bank, umowa pożyczki, pozwany, cesja wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzyciel, zawiadomienie o cesji, umowa przelewu, umowa cesji, umowa o przelew wierzytelności, adres, klauzula wykonalności, kwota niespłaconego kapitału, kwota pożyczki, przepis kodeksu cywilnego, fundusz inwestycyjny, załącznik, przejście wierzytelności
Zobacz»

II Ca 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, załącznik do umowy cesji, umowa kredytów, przelew wierzytelności, pozwany, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, nabycie wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, wyciąg z załącznika, umowa kredytu na zakup, umowa kredytów, przelew wierzytelności, poprzedni wierzyciel, umowa kredytu ratalnego, powodów umów, wyciąg z księgi rachunkowej, pozwany, pakiet wierzytelności, wierzytelność w ogóle, legitymacja czynna, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, zasadność dochodzonego roszczenia
Zobacz»

XXVII Ca 508/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 marca 2017

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, egzekucja, bank, umowa przelewu, wierzyciel, umowa cesji, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, egzekucja, bank, zawarcie umowy przelewu wierzytelności, umowa przelewu, wierzyciel, umowa cesji, pozwany bank, konto wierzycieli, cesja wierzytelności, cesjonariusz, postępowanie egzekucyjne, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, zbywca, komornik, przymiot wierzyciela, zdanie sądu rejonowego, wniosek o umorzenie
Zobacz»

I C 542/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 czerwca 2017

Data publikacji: 5 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa kredytów, cesja, pierwotny wierzyciel, przelew wierzytelności, załącznik, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, cesja, cesja wierzytelności, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, dokonana cesja, kopia, całkowita kwota, dotychczasowy wierzyciel, dyspozycja uruchomienia, istnienie i wysokości, pierwotny wierzyciel, przelew wierzytelności, załącznik, hipoteka, stosunek zobowiązaniowy, uruchomienie kredytów, nabyta wierzytelność, kwestionowanie przez strony, pozwany
Zobacz»

I ACa 1883/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2017

Data publikacji: 10 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa cesji, przelew wierzytelności, cedent, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, przelew wierzytelności, cedent, umowa przelewu, cesja zwrotna, umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, część pożyczki, cesja wierzytelności, kserokopia pisma, przedmiot przelewu, zawarcie umowy przelewu, strona umowy cesji, zamiar strony, dokonana cesja, dokonanie przelewu, zawarcie umowy cesji, brak legitymacji czynnej powoda, częściowa spłata, podstawa umowy cesji
Zobacz»

I C 1662/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 marca 2018

Data publikacji: 2 września 2019

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa kredytów, bank, umowa przelewu, przelew wierzytelności, rata, załącznik, pozwany, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, powodowy fundusz, bank, umowa przelewu, przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, kredytobiorca, rata, załącznik, warunek określony w umowie, wykaz wierzytelności, umowa bankowa, dokument, pozwany, fundusz inwestycyjny, forma papierowa, plik, przedawnienie, fundusz wierzytelności
Zobacz»

I Ca 406/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 14 stycznia 2015

Data publikacji: 28 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa kredytów, przedawnienie, pozwany, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa cesji, cedent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytów, portfel wierzytelności, fundusz inwestycyjny, przeniesienie wierzytelności, przedawnienie, umowa kredytu gotówkowego, pozwany, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa cesji, przedmiotowa wierzytelność, klauzula wykonalności, dzień przeniesienia, dzień zapłaty, wyciąg z aneksu, cedent, cena ostateczna, aneks do umowy
Zobacz»

II Ca 392/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 15 czerwca 2015

Data publikacji: 23 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, załącznik do umowy cesji, umowa przelewu, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, kredyt, odsetki umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg z załącznika, fragment dokumentu, poprzedni wierzyciel, przelew wierzytelności, załącznik do umowy cesji, zgodność z oryginałem, księga rachunkowa powoda, umowa przelewu, umowa cesji wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, równa czterokrotność stopy kredytu, odwzorowanie oryginału, wyciąg z księgi rachunkowej, nabycie wierzytelności, oryginał dokumentacji, pozwany, kredyt, postępowanie klauzulowe, odbitka, odsetki umowne
Zobacz»

I C 5/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 5 maja 2016

Data publikacji: 4 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa cesji, bank, umowa kredytów, przelew wierzytelności, załącznik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • portfel wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa cesji, legitymacja procesowa, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa bankowa, bank, wyciąg z umowy, umowa kredytów, zbywca, przelew wierzytelności, niewłaściwość miejscowa, kredyt gotówkowy, załącznik, nabywca wierzytelności, celów dowodowych, wydruk, pisemne stwierdzenie, podstawa interesu, sprzedaż portfela
Zobacz»

I Ca 150/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2018

Data publikacji: 14 maja 2018

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

cedent, przelew wierzytelności, umowa cesji, bank, umowa przelewu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, przelew wierzytelności, umowa cesji, legitymacja czynna, umowa przelewu wierzytelności, bank, umowa przelewu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie zobowiązania, portfel wierzytelności, cesja wierzytelności, wydruk, wyciąg z księgi rachunkowej, nabywana wierzytelność, pozwana wierzytelność, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, pozwany, zakres legitymacji, niewłaściwa wykładnia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Bohdziewicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba, która wytworzyła informację:  ,  Andrzej Miszczak
Data wytworzenia informacji: